ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เซ็นแคร์

     ภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เซ็นแคร์ ประกอบด้วยทีมงานด้านการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลผู้ช่วย นักกายภาพบำบัด  พนักงานดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตลอดจนทีมแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานทางการแพทย์ด้านอื่นของโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ที่พร้อมทำงานประสานกันเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ป่วยที่เข้ามาฟักฟื้นเพื่อรับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จากพนักงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านการอภิบาลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัดที่จะจัดการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน และนักโภชนาการที่จะช่วยควบคุมดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับปริมาณสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม.

 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เซ็นแคร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท เซ็นเตอร์แฮปปี้โฮมแคร์ จำกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เซ็นแคร์ (Cencare – เซ็นแคร์)

 ในการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของเรามุ่งเน้น สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว การรักษาความสะอาด การจัดอาหารที่มีประโยชน์ การให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน และร่วมในกิจกรรมนันทนาการประจำวัน อีกทั้งให้การพยาบาลพื้นฐานที่ถูกต้อง

ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู เซ็นแคร์ ยังมีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการกว่า 5 ปี และหลายท่านยังคงแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ อาทิ  คุณสุนันท์  แซ่ปัง อายุ 76 ปี,  คุณสวัสดิ์  เผ่าบุญมา อายุ 84 ปี, คุณก่ำโหว  แซ่อึ้ง อายุ 83 ปี,  คุณกนกรัตน์  เจือสุดากุล อายุ 81 ปี เป็นต้น

ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู เซ็นแคร์ ให้บริการกายภาพบำบัดพื้นฐานให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยทุกวัน  และมีการทำกิจกรรมนันทนาการประจำวัน เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้มีการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะสม่ำเสมอ เพื่อช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมการทำงานของสมอง เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและทีมงาน.

Powered by MakeWebEasy.com